Televizija v živo

Kaj so javne dražbe

Kategorija: Razno
Kaj so javne dražbe
Avtor: radlesic               Objavljeno: 2018-01-01 17:03:55

Takrat ko pade odločitev rubežnika, da bo zarubljene stvari prodal na javni dražbi, mora takoj po tem ko opravi rubež, narediti rubežev zapisnik in v njega vnesti način in datum prodaje. Nato mora tudi obvestiti dolžnika in upnika o kraju, dnevu ter uri javne dražbe. Vročiti jima mora zapisnik o rubežu in cenitvi, vse ostale osebe, ki bi želele sodelovati na javni dražbi, pa mora obvestiti s posebnim obvestilom, ki ga določa pravilnika zakona.

Izvršitelj mora javno dražbo razglasiti, in sicer to stori z oklicem na sodni deski ter na spletni strani sodišča in tudi na oglasni deski, spletni strani drugega pristojnega organa, ki izda akt o odločitvi. Če se v uradnemu registru vodijo podatki o oklicanih javnih dražbah, mora potem tudi v tem uradnem registru zahtevati objavo. Izvršitelj lahko na predlog upnika ali dolžnika, javno dražbo objavi tudi v sredstvih javnega obveščanja, vendar v tem primeru na stroške predlagatelja. V oklicu morajo biti določene naslednji podatki: določen mora biti dan in ura dražbe, vrsta in opis dražbenega predmeta, navedeno pa mora tudi biti, kje si lahko stvar posamezniki ogledajo do dneva javne dražbe.

Javne dražbe se lahko opravijo na naslednjih krajih:
•    v izvršiteljevih prostorih,
•    v javnih prostorih, ki so namenjen za javne dražbe,
•    v kraju oziroma prostoru, za katerega se sporazumno odločita upnik in dolžnik,
•    v kraju za katerega je mogoče, da bo dosežena večja kupnina, če le to na svoje stroške predlaga upnik ali dolžnik,
•    v prostoru oziroma kraju kjer se dražbeni predmeti nahajajo, ker jih zaradi določenih razlogov (to je lahko zaradi količine, kakovosti ali lastnosti) ni mogoče odpeljati oziroma dostaviti na drug kraj.

Javne dražbe se morajo pričeti ob točno določeni uri in na točno določenem kraju, ki je določen v oklicu javne dražbe. Javne dražbe so javne in jih mora voditi izvršitelj, razen če zaradi določenih razlogov izvršitelj na svoje stroške pooblasti za dražitelja izklicatelja.

Več o tem članku: Kaj so javne dražbe

Bookmark and Share


Nazaj na Razno

Komentarji:

					


Dodaj nov komentar:
Za pisanje komentarjev se morate prijaviti. Prijavite se lahko tukaj