Televizija v živo
  1. Osebje portala Pavza.com ni v nobenem primeru odgovorno za vsebino, ki jo na portalu objavijo uporabniki.
  2. Vsaka povezava je lahko dodana samo enkrat. Večkrat dodane povezave bomo zavrnili.
  3. Prepovedano je kakršnokoli žaljenje in uporaba neprimernih izrazov drugih uporabnikov portala.
  4. Prepovedano je oglaševanje komercialnih storitev ali spletnih strani s katerimi se lastnik okoristi na račun obiskovalcev portala Pavza.com.
  5. Strogo prepovedano je prav tako objavljanje: nelegalne programske opreme, serijskih številk programskih paketov, licenčnih datotek, pornografije.
  6. Pridržujemo si pravico, da povezavo kadarkoli brez obrazložitve zavrnemo ali izključimo uporabnika, ki ne upošteva teh pogojev.
  7. Za registriranega uporabnika smatramo, da je seznanjen s pravili portala Pavza.com in jih bo upošteval.