Televizija v živo

Tv spored - RTV Slovenija 3

07:50 Novinarska konferenca vodje oddelka intenzivne terapije na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matja&382;a Jereba
10:55 S-prehodi
13:15 Utrip
19:00 Novinarska konferenca strokovnega direktorja Pediatri&269;ne klinike UKC Ljubljana Marka Pokorna
19:30 Novinarska konferenca ministra za zdravje Janeza Poklukarja o nacionalnem razpisu za izbolj&353;anje dostopnosti do zdravstvenih storitev
19:50 Novinarska konferenca SD-ja o vladnih pravilih izpolnjevanja pogoja PCT
20:55 Novinarska konferenca SD-ja o vladnem predlogu odloka o okviru prora&269;una sektorja dr&382;ava
21:00 Parlamentarna dimenzija predsedovanja Svetu EU-ja: Mateja Udov&269; in Robert Polnar
21:15 Novinarska konferenca ministra za zdravje Janeza Poklukarja o nacionalnem razpisu za izbolj&353;anje dostopnosti do zdravstvenih storitev
21:30 Parlamentarna dimenzija predsedovanja Svetu EU-ja: Igor Zor&269;i&269;, predsednik Dr&382;avnega zbora
21:40 Novinarska konferenca SD-ja o vladnih pravilih izpolnjevanja pogoja PCT
21:50 Izjave opozicijskih poslancev po zavrnitvi predloga zakona, ki bi uvedel globe za &382;aljenje in nedostojno vedenje